Osteopathie voor paarden

Mijn 3,5 jarige opleiding tot paarden osteopaat heb ik gevolgd aan het Vluggen Institute for Equine Osteopathy.


Het Vluggen Instituut zet zich in voor het creëren van zeer goede paardenosteopaten in kunde, kennis, bekwaamheid en expertise, door middel van de hoogst mogelijke intensieve opleiding, geaccrediteerd voor dierenartsen door de KNMvD.


Na voltooiing van de volledige cursussen bij het Vluggen Instituut en het behalen van de verplichte examens voor de IREO® examencommissie, kon ik me inschrijven bij het onafhankelijke IREO® (International register of Equine Osteopathy) en mag ik na registratie het internationale woordmerk:


Equine Osteopaat E.D.O.® gebruiken.

Meer informatie over het woordmerk ‘Equine Osteopath EDO®


Omdat de overheid het beroep “Paarden Osteopaat” nog niet heeft erkend, is er in 2011 een onafhankelijk orgaan opgericht:

Het Internationale Register voor Equine Osteopathie EDO®, de IREO.

De IREO is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de paardenosteopathie te waarborgen.

Het IREO bewaakt de kwaliteit en competentieontwikkeling van uw Paarden Osteopaat EDO®.

Het IREO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die Paarden Osteopaten registreert die voldoen aan de eisen volgens de Standaarden Equine Osteopathie EDO®. Alleen geregistreerde Equine Osteopaten mogen het geregistreerde handelsmerk ‘Equine Osteopaat EDO®’ gebruiken.

Het IREO verzorgt de commissies voor klachten-, beroeps- en tuchtregelingen.

€ 95,-

Osteopathische behandeling paard

Osteopathie is een manuele, dus met de handen uitgevoerde, methode die is gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie.


Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht.


Daartoe worden het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren), het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie) onderzocht op bewegingsverlies.


Uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.


Het onderzoek is op beweeglijkheid gericht. Bewegingsverlies heeft een negatief effect op het functioneren van het betreffende weefsel en er kunnen, doordat de verschillende delen van het lichaam onderling door bindweefsel (fascia) zijn verbonden, ook symptomen optreden op andere locaties in het lichaam.

Bewegingsbeperkingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door littekens na operatie, verkleving van weefsels door ontstekingen, overbelasting, trauma en door stress.


De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van diverse manuele technieken.

Daardoor wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd en kan er een natuurlijk genezingsproces plaats gaan vinden.


Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam na behandeling wil terug keren naar de oorspronkelijke toestand, waarin alle fysiologische functies - die onlosmakelijk zijn verbonden met de toestand van de anatomische structuren - weer op een gezonde manier uitgevoerd kunnen worden door het lichaam. (tenzij er sprake is van een dysfunctie die alleen operatief of met medicatie kan worden opgelost.)


Met de behandeling streven we naar herstel van de fysiologische homeostase in het lichaam.


De behandeling inclusief anamnese, onderzoek en behandeling duurt gemiddeld 1 uur tot 1 uur en een kwartier