Equilibrio Instructeurs

Equilibrio Instructeurs zijn opgeleid om met empatisch vermogen ruiter en paard weer in balans te kunnen brengen.

-

Met als doel plezier en begrip in het berijden en trainen van paarden over te dragen aan de lesklant.

De instructeur heeft kennis en kunde over het herbalanceren van ruiter en paard op diverse vlakken, waardoor er gewerkt kan worden aan probleemoplossing in plaats van aan symptoom bestrijding.

Deze instructeurs zullen les geven vanuit de klassiek leer, waarin het paard aangeeft in welk tempo het zich kan ontwikkelen in zijn opleiding. 

Deze instructeurs zullen dus de dressuur dus voor het paard en niet het paard voor de dressuur gebruiken. 

De rode draad in de opleiding van de instructeurs is het Biomechanisch Correct Trainen, om overbelasting te minimaliseren en het paard zeer goed te kunnen gymnastiseren.

Doordat zij instructie kunnen geven in het werken aan de hand, biedt dit een extra trainingsmogelijkheid voor lesklanten om het paard zonder ruitergewicht te herbalanceren of te revalideren.


De instructeurs zijn geëxamineerd en geslaagd op de onderdelen:

  • Didactische en instructieve vaardigheden van een zelf gekozen leerling over een periode van 3 maanden,
  • Presentatie vaardigheden,
  • Didactische en instructieve vaardigheden bij een nieuwe leerling,
  • Body Awareness,
  • Anatomie,
  • Biomechanica,
  • Trainerschap longeren,
  • Trainerschap werken aan de hand.
  • Trainerschap rijdend.

Master


laatste update juni 2018

Advanced


laatste update juni 2018

Advanced


laatste update 2016

Advanced


Laatste update 2017

Advanced


Laatste update 2017

Advanced


Laatste update april 2018

Basis


Laatste update juni 2018

Basis


Laatste update 2017

Basis


Laatste update 2016


In oktober 2018 gaat er weer een nieuwe groep van start!!