Page content

Rechtrichten

Rechtrichten
 • Is je paard gespannen tijdens het rijden?

 • Wil hij niet afwenden naar één kant?

 • Pakt hij het bit aan één kant vast?

 • Loopt hij continue te hard of is hij juist niet vooruit te branden?

 • Staakt je paard regelmatig of steigert of bokt hij zelfs?

 • Of is hij steeds teugelkreupel?

 • Dan ben je niet de enige!

 

Veel ruiters kampen met problemen tijdens het rijden.

Als je alles al hebt geprobeerd om de problemen van je paard op te lossen en te horen hebt gekregen ‘’dat het wel tussen de oren van het paard zal zitten’’, dan kunnen de problemen te maken hebben met de volgende oorzaak:

⇒ de Natuurlijke Scheefheid van het paard.

Het paard is van nature geen lastdier.

Dus als we er als ruiter op willen gaat zitten, moet het paard goed voorbereid worden om ons te dragen. Dat doen we door middel van dressuur, met als onderdeel het Rechtrichten.

Het rechtrichten is bedoeld om het paard symmetrisch te ontwikkelen, want elk paard is van nature a-symmetrisch ontwikkeld. Net als de mens is elk paard links- of rechtshandig, zowel in de voorbenen als in de achterbenen. Daarnaast heeft hij een kromming in zijn lijf naar links of naar rechts. Verder draagt hij meer gewicht op zijn voorbenen dan op zijn achterbenen. En dat zorgt voor een ongelijke gewichtsverdeling over alle vier de benen van het paard. Als de ruiter deze scheefheden niet corrigeert kan dat tot problemen bij het paard leiden:

Door de scheefheid:

Gaat het paard zijn rug spannen, waardoor het paard zijn bovenlijn kort, sterk en stug maakt.
Gaat het paard een voorbeen of beide voorbenen over belasten, met alle gevolgen van dien.

De meeste rijkunstige en fysieke problemen bij het paard ontstaan dus doordat ieder paard van zichzelf enigszins scheef is.

1. Rugspanning2. Overbelasting van de voorhand

Rechtrichten komt de gezondheid van het paard ten goede.

Dressuur in de vorm van rechtrichtende buigingsarbeid zorgt ervoor dat het paard symmetrisch ontwikkelt in lijf en ledematen. Daarnaast zorgt het rechtrichten ervoor dat het paard in balans komt en zijn gewicht goed verdeelt over alle vier de benen. Door het paard recht te richten kan het paard de ruiter correct dragen. Daarnaast zorgen goed doordachte gymnastiserende oefeningen ervoor dat uw paard zijn werk als rijpaard tot op hoge leeftijd gezond kan doen.

Een paard dat:

 • Graag met u wil werken en zijn werk ook met plezier doet.
 • In balans, buigzaam, gehoorzaam en fijn aan de hulpen is.
 • Vertrouwen in u als ruiter heeft.
 • Vertrouwen in zijn eigen lichaam heeft.
 • Tot zijn maximale kunnen ontwikkelt kan worden zonder hulpmiddelen.
 • Dat ons kan dragen in plaats van vervoeren.

Wat is een Rechtgericht paard?

De natuurlijke scheefheid is een spiertechnisch probleem, dat door training van de spieren opgelost kan worden. Deze training heet ”rechtrichten”. Het eindresultaat is een rechtgericht paard.

 

 

 

Een rechtgericht rijpaard:

 • is symmetrisch ontwikkelt in lijf en ledematen.
 • is symmetrisch in beweging en kan alle oefeningen zowel linksom als rechtsom gelijkmatig uitvoeren;
 • laat zich verzamelen en oprichten tijdens het paardrijden.

 

Symptomen van de Natuurlijke Scheefheid:

 

 

 

 

 

 

 

 

De natuurlijke scheefheid bij je paard kan leiden tot de volgende problemen:

 • oefening wel de ene kant op kunnen uitvoeren en niet op de andere hand
 • moeite met afwenden
 • het op de binnenschouder vallen
 • het over de buitenschouder vallen
 • ongelijke aanleuning
 • niet nageeflijk
 • het ’vastpakken’ van het bit aan een kant
 • zwaar op de hand
 • de teugels als vijfde been gebruiken
 • niet willen halsstrekken
 • in de verkeerde galop aanspringen
 • overkruist aanspringen
 • telgang in stap en/of galop
 • niet vierkant halt kunnen houden
 • scheef achterwaarts gaan
 • ongewenst versnellen
 • dribbelen
 • flegmatiek, stroperig lopen
 • de ruiter niet laten doorzitten
 • ruiter en zadel zakken naar de lange, bolle kant, de ruiter komt scheef te zitten
 • weinig schoudervrijheid
 • korte passen
 • taktfouten
 • teugelkreupel
 • het hoofd kantelen
 • schudden met hoofd
 • tandenknarsen
 • tong uit de mond
 • staartzwiepen
 • rugproblemen
 • kissing spines
 • doffe vacht
 • bultjes op de rug
 • overbelasting voorhand
 • onregelmatigheid
 • kreupelheid
 • teugelkreupelheid
 • SI problemen
 • knieproblemen
 • heupproblemen
 • scheef bekken
 • (klinisch) hoefkatrol
 • spat
 • gallen
 • kijkerigheid
 • verzet
 • staken
 • oren in de nek bij bepaalde oefening
 • steigeren
 • bokken

Het is dan belangrijk om via het Rechtrichten de scheefheid bij paarden te reduceren, zodat bovengenoemde problemen zich niet meer voordoen.

Het Rechtrichten biedt u en uw paard een logisch opeenvolgend stappen plan om op een veilige, leuke en super leerzame manier te gaan trainen en groeien:

1. Waarom Rechtrichten?

2. Wat moeten we Rechtrichten?

3. Hoe gaan we via logische stappen Rechtrichten?

4. Begeleiding in het Rechtrichten?

Deze methode is geschikt voor iedere ruiter die zichzelf wil ontwikkelen tot trainer van zijn paard.

Een goede trainer is iemand die:

 • Leiderschap uitstraalt naar het paard.
 • Kan communiceren door middel van lichaamstaal.
 • De tijd heeft genomen om zich theoretische kennis eigen te maken over het gedrag, de biomechanica,de natuurlijke scheefheden van zijn paard en natuurlijk het plan van aanpak.
 • Beheerst is en de tijd neemt om duidelijk te maken wat er van het paard verlangt wordt.
 • Zijn paard in balans leert te bewegen, zowel links als rechtsom.
 • Doortastend is.
 • Zich geen slachtoffer voelt in een situatie maar naar een oplossing zoekt om het probleem om te buigen naar een mogelijkheid.
 • Het “wezen” paard in zijn waarde laat en het laat uitgroeien tot zijn maximale kunnen.
 • Niet afdwingt maar vraagt.